🐣 Åbent hele påsken efter aftale 🐥

Privatlivspolitik for Jysk Bilimport.

Hos Jysk Bilimport er vi dataansvarlige, hvilket betyder, at vi behandler dine personoplysninger og sikrer, at disse beskyttes i overensstemmelse med persondataloven.

Beskyttelse af dine personoplysninger har vores højeste prioritet. Da vi behandler personoplysninger har vi vedtaget denne personoplysningspolitik, der fortæller dig, hvordan dine personoplysninger behandles.

Vi skal oplyse dig om, hvordan vi behandler personoplysninger, fx i forbindelse med, at du køber eller sælger en bil, indgår en leasingaftale eller værkstedsbesøg.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af personoplysninger i den forbindelse.

Formålet medbehandlingen af dine personoplysninger:

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

– Køb/salg eller leasing af biler
– Indregistrering, finansiering og forsikring af det købte køretøj
– Service og reparation på vores værksted
– Markedsføring
– Til overholdelse af den gældende lovgivning
– Administration af kundeaftaler

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger:
Det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysningerne til brug for ovenstående formål er følgende:

– Opfyldelse af en kontrakt, fx kontrakt om køb eller salg af en bil, tegning af forsikringer hos forsikringsselskaber, aftaler om finansiering af biler med finansieringsinstitutter, booking og gennemførelse af værkstedsbesøg, mv. (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1,litra b)

– Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for personoplysningerne. (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c)

Typer af personoplysninger:

Vi behandler følgende personoplysninger:

Almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mail. CPR-nummer, kørekort, forsikringsoplysninger, finansierings- og leasingoplysninger, biloplysninger, præferencer og økonomiske forhold.

Kilder

Personoplysningerne indsamles direkte fra dig,eller via offentligt tilgængelige kilder som fx motorregistret og tinglysning, fra forsikringsselskaber, finansieringsinstitutter mv. I visse tilfælde sker dette i henhold til et samtykke, som du har afgivet. Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med salg/køb af biler, leasingaftaler eller servicering/værksteds-besøg er det obligatorisk for os som forhandler at indsamle personoplysningerne for at kunne indgå og opfylde kontrakten. Konsekvenserne af ikke at afgive personoplysningerne er, at det ikke er muligt at indgå eller gennemføre en sådan aftale.

Behandlingsprincipper:

Vi vil behandle personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til dig.

Vores behandling af personoplysninger er undergivet en formålsbegrænsning, hvilket vil sige, at personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål. De må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål.

Vi behandler personoplysninger ud fra et princip om dataminimering, hvilket vil sige, at de skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles.

Personoplysningerne skal behandles ud fra et princip om rigtighed, hvilket vil sige, at de skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte.

Vi behandler personoplysninger ud fra et princip om opbevaringsbegrænsning, hvilket vil sige, at personoplysninger skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere dig i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles.

Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om integritet og fortrolighed, hvilket vil sige, at de skal behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for personoplysninger, herunder at de skal beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse under anvendelse af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter:

Som forhandler overfører vi personoplysninger til tredjeparter i forbindelse med køb/salg af biler og leasingaftaler, herunder finansieringsselskaber og forsikringsselskaber. Personoplysninger videregives til motorregistret, SKAT, eventuelle finansieringsselskaber, forsikringsselskaber mv., som skal bruge dine personoplysninger i forbindelse med bilkøb, finansiering, modtagelse af købesum, tegning af forsikring, leasingaftale mv.

Såfremt vi modtager henvendelse fra politi (eller anden offentlig myndighed) eller retsvæsen om udlevering af personoplysninger, vil vi foretage udleveringen i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Opbevaringsperiode:

Til brug for opfyldelse af kontrakter og tiltag forud, opbevarer vi personoplysningerne i overensstemmelse med forældelsesreglerne af civilretlige krav.

Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumentation og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbevares personoplysningerne så længe de er nødvendige ud fra de lovhjemlede forældelsesregler for at ifalde straf.

Dine rettigheder:

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid få af vide, hvilke af dine personoplysninger vi behandler, hvor vi har fået dem fra samt hvad vi anvender dem til. Ydermere kan du også få af vide, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger samt hvilke tredjeparter de bliver videregivet til.

Dine rettigheder omfatter retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger, retten til at få slettet personoplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen, retten til dataminimering og retten til at tilbagekalde et samtykke. I visse tilfælde kan rettighederne blive begrænset som følge af retskrav, interesseafvejning samt kontraktlige forpligtelser.

Kontakt:

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger og/eller dine rettigheder i forbindelse hermed, er du velkommen til at kontakte os:

Jysk Bilimport
Bødkervej 3B
7600 Struer

CVR: 32151833
Telefonnr.: 72561000
carsten@jyskbilimport.dk

Klage til Datatilsynet:

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger. Eventuelle klager kan rettes til:

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K

www.datatilsynet.dk

Bestil en online fremvisning af bil

Personlige oplysninger
Tid og dato
Alternativ tid og dato
Besked

Fordele ved flexleasing

Flexleasing giver dig en lang række fordele, f.eks.

– Meget mindre kapitalbinding.

– Markant større muligheder når bilen skal sælges igen.

– Billigere forsikring fordi bilen ikke forsikres med afgift.

– Mulighed for både sommer- og vinterbil.

Vedligeholdelse af leasingbilen

Er leasingaftalen inklusiv serviceaftale?

Nej desværre, fordi de fleste af bilerne er ældre end 3 år. Derfor er det ikke længere muligt at inkludere en serviceaftale.

Men vi har selvfølgelig sikret os, at servicetjek er overholdt på de biler vi leverer.

Er leasingaftalen inklusiv vinterdæk?

Alle omkostninger til sommer- eller vinterdæk betaler du selv.

Men vi vil rigtig gerne hjælpe dig. Du er velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.

Tilbagelevering & gensalg

Hvad sker der efter aftalens udløb?

Når aftalen er udløbet, skal du indfri bilens restværdi. Det betyder at du skal afregne det aftalte beløb (restværdien) til leasingselskabet, hvorefter du selv ejer bilen.​

– Du kan vælge at betale den resterende afgift, der mangler at blive betalt på bilen (der gives fuld fradrag for den afgift der allerede er betalt i perioden).

– Du kan sælge bilen til en dansk forhandler eller tredje part uden afgift.

– Du kan sælge din bil til tredje part i hele Europa.

– Du kan stille den i carporten uden at betale afgift.

​Da bilen er uden registreringsafgift, er dine muligheder markant større end hvis du havde købt en bil med fuld afgift.

Forlængelse af leasingkontrakt

Hvordan forlænger jeg leasingaftalen?

Når din leasingaftale nærmer sig udløb, vil du automatisk blive kontaktet af os.

Hvis du forlænger leasingaftalen, vil dine månedlige ydelser altid blive lavere i en fremtidig aftale. 

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. 

Levering af biler hos jysk bilimport

Vi vil prøve at gøre leasing og levering enkelt for dig. ​

– Inden for 24 timer har du et privat-erhverv-leasing eller delleasing tilbud fra os
– ​Vi leverer bilen inden 10 dage efter din ordre.

​1.​ Du kontakter os og modtager et leasingtilbud​

Du har sikkert en idé om hvilken bil og model, som du kunne tænke dig. Finder du ikke netop din drømmebil her, så står vi altid klar til at hjælpe dig med at finde den til dig. Inden 24 timer fra du kontakter os får du et leasingtilbud.​

2. Du siger ja til tilbuddet.

Forhåbentligt lever leasingtilbuddet op til dine forventninger. Vi tager så efterfølgende rigtig gerne et personligt møde med dig, og går tilbud/betingelser igennem sammen. Såfremt du accepterer vilkårene i tilbuddet, fremsender vi efterfølgende en kontrakt til underskrift pr. mail.

Beregn byttepris

Book prøvetur